Consulta psicològica

Soc Lídia Arolas Albalat.  Llicenciada en Psicología Clínica per la Universitat de Barcelona ( Promoció 1987). Col.legiada 4294.

Especialista en psicología infantil i juvenil.

Psicòloga General Sanitària.

Formació en adults i tercera edat.

Formació en psicología forense (peritatges judicials).

Directora facultativa de reconeixements mèdics per a caçadors i conductors del centre mèdic REMEFI.

Col.laboradora del programa pilot per a majors de 65 anys del CAP de Peralada Albera Salut (valoracions psicològiques i neurocognitives), amb coordinació amb la Universitat de Girona.

Què faig:

Àmbit infantil i juvenil.

Tractament psicoterapèutic: problemes emocionals, pors, fòbies, ansietat, depressió, gelos, baixa autoestima, problemes de conducta, bulliyng…

Tractament de reeducació psicopedagògica: TDA-H (trastorn per dèficit d’atenció e hiperactivitat), trastorns d’aprenentatge, trastorn de la lecto-escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia), trastorn del càlcul (discalcúlia), tècniques per millorar el rendiment escolar, estimulació global en retards maduratius…

Orientació professional i assessorament a joves amb fracàs escolar, desmotivació i conductes de risc.

Adults.

Trastorns d’ansietat, depressió, baixa autoestima, problemes laborals, problemes de parella, estrés…

Tercera edat.

Estimulació neurocognitiva (atenció, memòria…).

Suport emocional en processos de dol, malalties, etc.

A prop teu,

Tractament psicològic d’acord a la problemàtica específica de cada pacient, millorant així el seu benestar físic, mental i emocional.

Coordinació directa amb les escoles, instituts, centres de salut, i amb els diferents professionals que atenen al nen, al jove o adult. La feina conjunta contempla al pacient des de totes les vessants implicades.